NTERNÍ PODMÍNKY

Platné od 1.11.2013

odstravec A

PŘEDPLACENÉ KÚRY:

Platba kúry se provádí před prvním ošetřením.
Přeobjednání ošetření je nutno provést min. 24 hodin dopředu.
Ošetření přeobjednaná v kratším termínu než 24 hodin před plánovaným termínem a ošetření, na které se klient/klientka nedostavila bez řádné omluvy propadají bez náhrady. Proto žádáme klienty/klientky, aby svá objednání řádně zvažovali.
Z důvodu účinnosti ošetření, je nutné kúru vyčerpat do 6 měsíců od jejího zakoupení . Platnost kúry je v závažných případech a po předchozí dohodě s lékařem možné prodloužit. Prodlužování platnosti kúry zpětně není možné.
Ošetření, která nejsou do 6 měsíců od zakoupení kúry vyčerpaná, propadají bez náhrady.


Odstavec B

KÚRY NEW – LIFE,u kterých se k ošetření používají lepící elektrody.

Při zakoupení kúry klient/klientka automaticky dostává lepící elektrody ZDARMA.
V závislosti na typu kůže a používaných domácích přípravcích je možné, že elektrody ztratí svoji přilnavost dříve než po 10 ošetřeních = 1 kúře. V tomto případě je nutné elektrody vyměnit - cena 1 elektrody činí 40,- Kč.
Výměna elektrod je nutná po přerušení kúry na více než 2 měsíce, cena 1 elektrody činí 40,- Kč.
Ostatní záležitosti se řídí dle odstavce A, bodu 1. až 5.